Provozní řád

Provozní řád rodinného centra Rybička

Rodinný klub Rybička je svépomocné zařízení. Seznamte se s programem a respektujte pokyny službu konající osoby. Buďte tolerantní k dětem i dospělým návštěvníkům, nerušte připravovaný program. Týdenní rozvrh je pravidelný, zvažte, které téma je pro Vás a Vaše dítě nejvhodnější.

Osoba odpovědná za dítě je povinna udržovat čistotu a pořádek ve všech částech rodinného centra včetně šatny a toalet a dbát na bezpečnost opatrovaného dítěte i ostatních. Vyhněte se prosíme plýtvání vodou, elektřinou a materiálem. Použité plenky si prosím odnášejte s sebou nebo odkládejte do koše na WC, který je proto určen.

Jídlo a pití podávejte dětem v části se stolky a jídelními židličkami, herní prostor není určen ke konzumaci. Po svých dětech ukliďte případný nepořádek po jídle. Nádobí po občerstvení si návštěvníci myjí sami a odkládají na odkapávač vedle umyvadla.

Před odchodem pomozte s úklidem herny. Při úklidu hraček prosím dbejte popisků na krabicích a regálech. S ohledem na osobu konající službu prosím respektujte čas, kdy se herna zavírá.

Službu konající osoba má právo odepřít vstup a pobyt dospělým i dětem do prostor rodinného centra z důvodu zdravotního stavu, kapacity či nevhodného chování, dospělým pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek (platí i na všech akcích pořádaných mimo prostory klubu).

Jakékoli závady, poruchy a hmotné škody ihned sdělte službě.

Uvítáme Vaše dotazy, návrhy, náměty a připomínky – obracejte se prosím na službu konající osobu či pište na mcrybicka@centrum.cz.