Provozní řád

Provozní řád rodinného centra Rybička

Rodinný klub Rybička je svépomocné zařízení. Všichni, kdo se na jeho chodu podílejí, tak činí dobrovolně, bez nároku na finanční či jiné odměny. Proto, prosím, buďte tolerantní, přistupujte ke službě jako ke kolegyni – matce, která kromě starostí a povinností vůči svým dětem chce ještě aktivně přispět pro blaho ostatních.

Seznamte se s programem a respektujte pokyny službu konající osoby. Buďte tolerantní k dětem i dospělým návštěvníkům, nerušte připravovaný program. Týdenní rozvrh je pravidelný, zvažte, které téma je pro Vás a Vaše dítě nejvhodnější.

Seznamte se s programem a respektujte pokyny službu konající osoby. Buďte tolerantní k dětem i dospělým návštěvníkům, nerušte připravovaný program. Týdenní rozvrh je pravidelný, zvažte, které téma je pro Vás a Vaše dítě nejvhodnější.

Osoba odpovědná za dítě je povinna udržovat čistotu a pořádek ve všech částech rodinného centra včetně šatny a toalet a dbát na bezpečnost opatrovaného dítěte i ostatních. Vyhněte se prosíme plýtvání vodou, elektřinou a materiálem. Použité plenky si prosím odnášejte s sebou nebo odkládejte do koše na WC, který je proto určen.

Jídlo a pití podávejte dětem v části se stolky a jídelními židličkami, herní prostor není určen ke konzumaci. Po svých dětech ukliďte případný nepořádek po jídle. Nádobí po občerstvení si návštěvníci myjí sami a odkládají na odkapávač vedle umyvadla.

Před odchodem pomozte s úklidem herny. Při úklidu hraček prosím dbejte popisků na krabicích a regálech. S ohledem na osobu konající službu prosím respektujte čas, kdy se herna zavírá.

Službu konající osoba má právo odepřít vstup a pobyt dospělým i dětem do prostor rodinného centra z důvodu zdravotního stavu, kapacity či nevhodného chování, dospělým pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek (platí i na všech akcích pořádaných mimo prostory klubu).

Jakékoli závady, poruchy a hmotné škody ihned sdělte službě.

Uvítáme Vaše dotazy, návrhy, náměty a připomínky – obracejte se prosím na službu konající osobu či pište na mcrybicka@centrum.cz.